Türkçe  English

Başlıca faaliyet konuları

Sulama ve Drenaj, İçme ve Kullanma Suyu ve Baraj Projeleri ile ilgili Planlama Çalışmaları,

Sulama ve Drenaj Şebekeleri ile Baraj ve Göletlerin Kat'i ve Uygulama Projelerinin hazırlanması,

Pompa İstasyonları ve Cebri Boru tesislerinin hidrolik, mimari, inşaat ve elektro-mekanik tasarımları ve hesapları ve ilgili şartnamelerin hazırlanması,

Her türlü İdari, Sosyal ve Endüstriyel yapının mimari, inşaat ve tesisat tasarımı ile statik hesaplarının yapılması,

İletim Hatları ve Su Depolar ile ilgili inşaat ve mekanik teçhizat projeleri,

İçme suyu Şebekeleri, Yol, Köprü ve Menfez gibi alt yapı projeleri,

Fizibilite, Maliyet ve Ekonomik Optimizasyon çalışmaları,

Teknik konularda Müşavirlik, Kontrollük ve Şantiye Yönetimi hizmetleridir.